संतसंग

जीवनात अध्यात्म असेल, तर रोजचं जगणं आनंददायी होतं. हे सांगणाऱ्या अनेक अध्यात्मिक विचारधारा, पंथ त्यांचे सद्गुरू, अनुयायी कार्यरत असलेले दिसतात. त्यासाठी ठिकठिकाणी सत्संग मंडळे कार्यरत आहेत. त्यांची सविस्तर माहिती या विभागात आहे.

अध्यात्मातून सामाजिक कार्याचा डोंगर उभारणारे श्री गुरुदेव अध्यात्मिक गुरू, मानवतावादी नेता, शांतीदूत म्हणून ओळख...