सलोखा

श्रावण महिना सणांचा; बंधुभाव अन् एकोप्याचा… रिमझिम पावसात, प्रसन्न हिरवाईनं नटलेल्या वातावरणात येणाऱ्या श्रावण...
विविध जातीधर्मांचे लोक करतात वारकऱ्यांची सेवा पंढरीच्या वाटेवर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी अनेक सेवाभावी हात राबतात....