सेवाभाव

विविध जातीधर्मांचे लोक करतात वारकऱ्यांची सेवा पंढरीच्या वाटेवर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी अनेक सेवाभावी हात राबतात....
पालखीसोबतच्या माणसांचा किराणा, डागडुजीचे साहित्य न् बरंच काही…  माऊलींच्या पालखी सोहळ्यासोबत सुमारे १० लाख...