#Saint_Sopankaka

संत ज्ञानेश्वर माऊली सासवडमध्ये असतानाच सोपानकाकांचे प्रस्थान सासवड : संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा...
संत सोपानकाका मंदिराच्या आवारात टाळघोषात सोहळा सासवड : ‘धाकुटी’ असूनही जिने आपल्या भावंडांना ‘संत’...
संत सोपानकाका मंदिरात होणार मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा मुक्ताईनगर : श्री क्षेत्र सासवड येथे संत सोपानकाकांच्या...