Saswad

संत ज्ञानेश्वर माऊली सासवडमध्ये असतानाच सोपानकाकांचे प्रस्थान सासवड : संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा...
माऊलींच्या पालखीसोबतच्या हजारो वारकऱ्यांची एकादशीने घेतली परीक्षा पुणे : डोक्यावर तळपणारे टळटळीत ऊन, अंगातून...
संत सोपानकाका मंदिराच्या आवारात टाळघोषात सोहळा सासवड : ‘धाकुटी’ असूनही जिने आपल्या भावंडांना ‘संत’...
संत सोपानकाका मंदिरात होणार मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा मुक्ताईनगर : श्री क्षेत्र सासवड येथे संत सोपानकाकांच्या...
संत साहित्यातून जीवनप्रेरणा घेतलेले आचार्य प्र. के. अत्रे आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे म्हणजे महाराष्ट्राचा...