#अभंग

सोलापूरकरांकडून उत्साही स्वागत; आज पालखी नातेपुतेमध्ये मुक्कामी नातेपुते : सातारा जिल्ह्यातील शेवटच्या बरड मुक्कामानंतर...
ज्ञानोबा-तुकोबा महाकरंडक, प्रमाणपत्र बंदीजनांनी पटकावले पुणे : शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आणि महाराष्ट्र...
टाळ-मृदंगाच्या गजरात देहूत रंगला पालखी प्रस्थान सोहळा पुणे : ‘तुकाराम तुकाराम’चा गजर, ‘ज्ञानबातुकाराम’च्या तालावर...
राज्यभरातील २९ कारागृहांतील ३५० बंदीजन होणार सहभागी पुणे : महाराष्ट्र कारागृह विभागाने बंदीजनांसाठी राज्यस्तरीय...