Month: June 2024

सायंकाळी उशिरा संत ज्ञानदेव आणि संत तुकारामांच्या पालखीचे आगमन पुणे : ‘ज्ञानबा-तुकाराम’च्या जयघोषात, टाळमृदंगाच्या...
आळंदीत प्रस्थान सोहळ्याला आलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे नदी स्वच्छतेचे वचन पुणे : आळंदीतून वाहणाऱ्या...
संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी आज आजोळघरी; उद्या पहाटेच पुण्याकडे आळंदी : माझे जिवीचे आवडी।...
‘भानुदास-एकनाथ’च्या गजरामध्ये श्री नाथबाबांच्या पालखीचे प्रस्थान पैठण : पंढरपूरच्या आषाढी एकादशीच्या मानाच्या पालख्यांपैकी एक...
टाळ -मृदंगाच्या गजरात देहूतून तुकोबारायांच्या पालखीचे प्रस्थान देहू : ‘होय होय वारकरी, पाहे पाहे...
आज दुपारी दोन वाजता होणार तुकोबारायांच्या पालखीचे प्रस्थान देहू : पंढरपूरच्या आषाढी वारीसाठीआज (दि....