dnyanbatukaram75@gmail.com

चला रे वैष्णवहो जाऊ पंढरीयेसी। प्रेमामृत खुण मागों त्या विठ्ठलासी।। चालिले गोपाळ दाविताती वाकुंलिया। भरले प्रेमरसे मग...