पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे
जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

पुणे : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यानिमित्त जिल्ह्यात वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. वाहतूक बदल लक्षात घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी पुणे-सासवड-लोणंद मार्गे पंढरपूर अशी जाते. तर संत तुकाराम महाराज पालखी पुणे ते सोलापूर मार्गाने रोटी घाटमार्गे बारामती इंदापूर अकलूज मार्गे पंढरपूरला जाते. या दोन्ही पालखी सोहळ्याच्या अनुषंगाने कायदा, सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यासाठी २४ ते २८ जून या कालावधीत, तर श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यासाठी २४ जून ते ५ जुलै या कालावधीत पालखी मार्गावरील पालखी मुक्कामाच्या गावांमध्ये सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिले आहेत. तसेच या कालावधीसाठी वाहतूक नियमनाचे आदेश त्यांनी जारी केले आहेत.

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गातील वाहतुकीत बदल –
पुणे ते सासवड (सासवड मुक्काम) – २३ जूनच्या रात्री ११ वाजल्यापासून ते २६ जूनच्या रात्री ८ वाजेपर्यंत पुण्याकडून सासवडकडे दिवे घाट आणि बोपदेव घाट मार्गे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. ही वाहतूक खडीमशीन चौक-कात्रज-कापूरव्होळमार्गे सुरू राहील. सासवड बाजूकडून येणारी सर्व वाहतूक गराडे-खेड शिवापूर मार्गे पुण्याकडे येईल.

सासवड ते जेजुरी (जेजुरी मुक्कम) आणि जेजुरी ते वाल्हे (वाल्हे मुक्काम) – २६ आणि २७ जून या कालावधीत पुणे येथून सासवड-जेजुरी-वाल्हे-निराकडे तसेच निरा येथून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांनी झेंडेवाडी- पारगाव मेमाणे-सुपे-मोरगांव-नीरा या मार्गाचा वापर करावा.

वाल्हे ते लोणंद (लोणंद मुक्कम) – २७ जून रोजी रात्री ११ वाजता ते २८ जून रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत पुणे येथून सासवड-जेजुरी-वाल्हे-निराकडे तसेच निरा येथून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांनी सासवड-जेजुरी-मोरगांव या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.

लोणंद येथून पुढे फलटण मार्गे- २५ ते २८ जून या कालावधीत फलटण-लोणंद येथून पुणे येथे येणारी वाहतूक शिरवळ मार्गे पुण्याकडे येईल. तसेच पुणे येथून फलटण-लोणंदकडे जाणारी वाहतुक शिरवळ मार्गे जाईल.

श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग 

लोणीकाळभोर ते यवत (यवत मुक्काम) – २५ जून रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत पुणे बाजूकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने वाघोली-केसनंद-राहू- पारगांव-चौफुला या मार्गाचा वापर करतील. तसेच सोलापूर बाजूकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक चौफुला- पारगांव- राहू- केसनंद- वाघोली या मार्गाचा वापर करतील.

यवत ते वरवंड ( वरवंड मुक्कम) – २६ जून रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत पुणे बाजूकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने थेऊर फाटा-केसनंद-राहू-पारगांव-न्हावरे- काष्टी-दौंड-कुरकुंभ या मार्गे जातील. सोलापूर बाजूकडून येणारी वाहने कुरकुंभ-दौंड-काष्टी-न्हावरे- पारगांव-राहू-केसनंद-वाघोली या मार्गाचा वापर करतील.

वरवंड ते उंडवडी, ता. बारामती (मुक्काम उंडवडी) – २७ जून रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत पुणे बाजूकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने चौफुला-पारगांव-न्हावरे- काष्टी-दौंड-कुरकुंभ या मार्गाचा वापर करतील. तसेच सोलापूर बाजूकडून पुणे बाजूकडे येणारी वाहतूक कुरकुंभ-दौंड-काष्टी-न्हावरे-पारगांव-चौफुला-वाघोली-पुणे या मार्गाचा वापर करतील.

बारामती ते पाटस आणि बारामती ते दौंड हे रस्ते बंद राहतील. सदर रस्त्यांवरील वाहतूक भिगवन मार्गे बारामतीला जाईल. बारामतीकडून येताना भिगवण मार्गे सोलापूर-पुणे महामार्गावर येईल. बारामती पाटस जाणारी वाहने ही बारामती-लोणीपाटी-सुपा-चौफुला-पाटस या मार्गाने जातील. तसेच पाटस-बारामती जाणारी वाहने पाटस-चौफुला-सुपा-लोणीपाटी-बारामती या मार्गाने जातील.

उंडवडी ते बारामती (बारामती मुक्काम) – २८ जून रोजी पहाटे २ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत बारामती ते पाटस आणि बारामती ते दौंड हे रस्ते बंद राहतील. ही वाहतूक भिगवण मार्गे बारामतीला जाईल. बारामतीकडून येताना भिगवन मार्गे सोलापूर-पुणे महामार्गावर येईल.

बारामती ते सणसर ( सणसर मुक्काम) – २९ जून रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वोजपर्यंत जंक्शन ते बारामती हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येईल. वालचंदनगर आणि इंदापूरकडून येणारी वाहतुक जंक्शन येथून कळसमार्गे बारामती-आष्टी अशी वळविण्यात येईल. बारामतीकडून येणारी वाहतूक भिगवण-कळसमार्गे जंक्शनकडे जाईल.

सणसर ते अंथुर्णे (अंथुर्णे मुक्काम) तसेच अंथुर्णे ते निमगांव केतकी (निमगांव केतकी मुक्काम) – ३० जून आणि १ जुलै रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत बारामतीकडून इंदापूरकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने बारामती-कळंब-बावडा-इंदापूर या मार्गे किंवा बारामती- भिगवण-इंदापूर या मार्गे जातील. इंदापूरकडून बारामतीकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने इंदापूर-बावडा-कळंब- बारामती या मार्गे किंवा इंदापूर-भिगवण-बारामती या मार्गे जातील.

निमगांव केतकी ते इंदापूर ( इंदापूर मुक्काम) – २ जुलै रोजी पहाटे ते रात्री १० वाजेपर्यंत निमगांव केतकीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील. इंदापूरकडून बारामतीकडे जाणारी वाहतूक लोणी देवकर-कळस-जंक्शन मार्गे बारामती किंवा लोणी देवकर-भिगवण मार्गे बारामतीकडे जाईल.

इंदापूर- ३ जुलै रोजी पहाटे ४ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत अकलूजकडून बारामतीकडे जाणारी वाहतूक ही अकलूज- बावडा-नातेपुते-बारामती मार्गे जातील. अकलुजकडून बारामती आणि पुण्याकडे जाण्याकरीता इंदापूर मुख्य हायवेचा वापर करावा. इंदापूर शहरातील जुना पुणे सोलापूर मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येईल. त्यावरील वाहतुक मालोजीराजे चौक ते महात्मा फुले चौक अशी बायपासने वळविण्यात येईल.

इंदापूर ते सराटी (सराटी मुक्काम) – ४ जुलै रोजी पहाटे २ ते रात्री १० वाजेपर्यंत व ५ जुलै रोजी पहाटे २ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत इंदापूर ते अकलूज रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. या मार्गावरील वाहतूक इंदापूर-हिंगणगांव- टेंभुर्णी-गणेशगाव-माळीनगर-अकलूज या मार्गे जातील. तसेच अकलूज ते इंदापूर या मार्गावरील वाहने अकलूज- नातेपुते-वालचंदनगर- जंक्शन-भिगवण या मार्गे जातील.

पुणे शहरातील बदल

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालख्यांचे प्रस्थान शुक्रवारी (२४ जून) सकाळी होणार आहे. त्यामुळे आज (२३ जून) मध्यरात्री दोनपासून पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहे.
पालखी सोहळ्यानिमित्त मध्यभागातील नाना-भवानी पेठेतील रस्ते वाहतुकीस बंद ठेवण्यात आले आहेत.

वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी केले आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी केले आहे.

शुक्रवारी बंद राहणारे रस्ते 

संत कबीर चौक ते बेलबाग चौक (लक्ष्मी रस्ता), संत कबीर चौक ते रामोशी गेट चौक, सेव्हन लव्हज चौक (ढोले पाटील चौक) ते रामोशी गेट चौक, गोळीबार मैदान ते सेव्हन लव्हज चौक, मम्मादेवी चौक ते गोळीबार मैदान चौक, महात्मा गांधी रस्ता ते रामोशी गेट चौक, सोलापूर रस्त्यावरील मोरओढा ते भैरोबानाला चौक, भैरोबानाला ते मम्मादेवी चौक, बी. टी. कवडे रस्ता तसेच सोलापूर रस्ता रस्ता शुक्रवारी सकाळी वाहतुकीस बंद राहणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *