#पंढरपूर

श्री क्षेत्र पंढरपूर ते घुमान सायकल यात्रेचा समारोप चंदीगड : संत नामदेव महाराजांनी केवळ...
शरद पवार यांच्या हस्ते गुरुजींचे स्मारक लोकार्पण पंढरपूर : संत नामदेवांनी अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या...