#आषाढी

पालखी सोहळ्याच्या शिस्तीला गालबोट लावणारी घडली घटना आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे आज...
टाळ-मृदंगाच्या गजरात देहूत रंगला पालखी प्रस्थान सोहळा पुणे : ‘तुकाराम तुकाराम’चा गजर, ‘ज्ञानबातुकाराम’च्या तालावर...
माऊली-तुकोबारायांसोबत जाणार पंढरपूरच्या वारीला पुणे : श्री क्षेत्र सुदुंबरे (ता. मावळ) येथील श्री संताजी...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आषाढी वारी निमित्ताने घोषणा मुंबई : पंढरपूरच्या आषाढी वारीसाठी जाणाऱ्या...
संत गजानन महाराज पालखीचे उत्सवी वातावरणात प्रस्थान बुलढाणा : शेगांवीचा राणा माहेरी निघाला। संगे...