पुंडलिक

माऊली सासवडमध्ये असतानाच सोपानकाका निघतात पंढरपूरला आज जेष्ठ वद्य द्वादशी. संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी...
पालखीच्या प्रस्थानापासून ते आळंदीत परतेपर्यंतचा प्रवास ‘पंढरीची वारी आहे माझे घरी आणिक न करी...
सोपानकाकांचा पालखी सोहळा सुरू करणारे धोंडोपंत दादा अत्रे ज्यांनी श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचे धाकटे बंधू...