#संत_मुक्ताबाई

कडाक्‍याच्या उन्हामध्येही वारकऱ्यांचा उदंड उत्साह श्री क्षेत्र मुक्‍ताईनगर : तापमानाचा पारा चाळीशीवर गेलेला असतानाही...
७५० ऐवजी ६०० किलोमीटर चालणार; २ जूनला प्रस्थान मुक्ताईनगर : संत मुक्ताईंच्या आषाढी पायी...
संत सोपानकाका मंदिराच्या आवारात टाळघोषात सोहळा सासवड : ‘धाकुटी’ असूनही जिने आपल्या भावंडांना ‘संत’...